Janov u Dačic - Rekreační středisko

tel.: 603 741 095 | e-mail: jakub.rybar@email.cz


LDT první turnus 2011

3. 7. 2011

7:52 venku prší, ale doufám, že se počasí umoudří a náš dnešní odjezd zvládneme bez problémů, jako vždy. Opravdu se bojím toho, jak bude fungovat připojení k internetu na Janově, ale o zprávy nepřijdete. Pokud se mi nepodaří editovat dnes, určitě budou první informace a zprávy na internetu ve středu večer. Zprávu (sms) o tom, že jsme cestu zvládli dostanete hned po ubytování do chatiček.

13h odjezd. Během cesty máme naplánovanou jednu "čůrací" zastávku před Jihlavou na Pávově. Příjezd na Janov je naplánovaný mezi 16h a 16h30min. Všichni se všemi se seznámí a rozdělíme se do oddílů. Děti se svým oddílovým vedoucím se postupně odchází ubytovat a seznamují se s táborem, pokud už jej za ty roky neznají. Zdravotník zatím pracuje na lékařských zprávách, aby mohl na poradě informovat o všech skutečnostech o našich dítkách na táboře. V 18h večeře a 19h nástup. Poté oddílový seznamovací program a vstupní prohlídka. Děti si také v oddílech připravily názvy oddílu a hesla, kterými se prezentují na nástupu.

Cesta autobusem proběhla tak, jak měla. Vše bylo v pořádku. Kvalitní autobus a ochotný zkušený řidič.

   

 

Vstupní prohlídka

Zdravotník přistupuje ke svým povinnostem opravdu zodpovědně. Po zpracování materiálů (zdravotní zprávy a ostatní sdělení) od rodičů, přišla na řadu vstupní prohlídka.

   

 

Nejmenší oddíl řádil po svém...

 

 

4. 7. - 6. 7. 2011

Pondělí- dopoledne jsme zahájili oddílový program mimo tábor, aby se ratolesti seznámily také s okolní přírodou. Odpoledne naopak probíhalo v táboře, kde jsme uspořádali velice úspěšnou hru "Latríny". Večer nám bohužel počasí nepřálo, a tak jsme museli seznamovací hry, které byly původně připraveny na louku, přesunout do společenské místnosti.

    

 

Úterý - Dopoledne proběhlo zahájení celotáborové hry a následně rozřazení do družstev, ve kterých budou děti proti sobě soutěžit. Vymyslely si také jejich názvy, pokřiky a vyrobily družinkové vlajky. Na odpoledne jsme připravili první etapu CTH "pravda o vedoucích" kde musely správně odpovědět na otázky a plnit úkoly. Na večer jsme připravili zájmovky, kde každý vedoucí měl připravenou nějakou aktivitu a děti mezi nimi mohly pendlovat podle toho, jak je to bavilo.

   

Středa- Dopoledne se hrála další část CTH "rozvátá zpráva", kdy děti po družinkách v lese hledaly písmenka, která podle souřadnic zapisovaly do tabulky a dávaly tím dohromady text. Odpoledne opět soutěžily ve družinkách, kde musely na správných stanovištích vyměňovat předměty za jiné a na konci jejich cesty dostaly materiál na stavbu vlastního stroje času. Večer jsme pro děti připravili první diskotéku.

Neoddělitelnou součástí táborového dne je ranní rozcvička

 

Denní režim

7:30 Budíček (příprava na rozcvičku 7:35 rozcvička společná, hygiena, úklid)

8:00 Snídaně

9:00 Program dopolední, nástup

12:00 Oběd, polední klid

14:30 Svačina

14:45 Příprava na program

15:00 Program odpolední

18:00 Večeře

19:00 Nástup

19:30 Večerní program

21:30 Příprava na večerku

22:00 Večerka

 

Služební oddíl

Služební oddíl má své povinnosti. Na hlavním nástupu je ohodnocen a podle toho, jak si vedl, si vytočí odměnu nebo trest.

Odměny

1. Obsluha od vybraného vedoucího u jídla

2. Snídaně do postele

3. Bez rozcvičky

4. Pohádka od vybraného vedoucího

5. Písnička od všech vedoucích

6. Pochvala před nastoupeným táborem

Tresty

1. Ranní rozcvička navíc

2. Písnička před nastoupeným táborem

3. Služba znova

4. Večeře bez příboru

5. Úklid celého tábora

6. Celý den ve vojenské čepici

 

7. 7. 2011

Text: Dominik, velký Janovský srdcař

Dopoledne - Děti dodělávaly svoje stroje času, které jsou potřeba k celotáborové hře a ve zbytku času poklidily tábor od nepořádku, který za těch pár dní vznikl.

Odpoledne - Kvůli velmi teplému a dusnému počasí jsme pro děti připravili překvapení. Pod hlavní verandou jsme je rozřazovali na fiktivní hru na dvě skupiny a mezitím je zbytek vedoucích ze shora polil, kvůli této srandě. Aby rozřazení nabylo na důvěryhodnosti stáli ve skupinkách i dva vedoucí, kteří spršku schytali také. Pak následovala velká vodní bitva za pomocí igelitovych pytličků, lahví od pití atd… Poté se opět uklidil natropený nepořádek a děti se převlékly do suchého. Ve zbývajícím čase se prováděla prezentace strojů času odborné porotě, která měla za úkol vybrat ten nejlepší.

Večer - Společenský večer začal hrou "šibenice" kde děti hádaly tajenku. Pak začal hlavní bod programu, soutěž riskuj, kde děti soutěžily ve známé hře po družinkách. A protože si děti dělají radi srandu i z vedoucích tak si hlavní vedoucí připravil soutěž riskuj i pro ostatní vedoucí a děti se tak mohly bavit tím, jak i vedoucí musí odpovídat na otázky a ne vždy odpoví správně.

 

8. 7. - 9. 7. 2011

Pátek

Dopoledne - sportovní klání družinek

Odpoledne - sportovní klání družinek

Večer- pohádkový les, nejstarší děti se převlekly za pohádkové bytosti a nejmensi děti procházely lesem a poznávaly postavičky a plnily úkoly, které jim byly zadány. Nejstarší děti si vyzkoušely, jaké to je připravovat hru.

 

Sobota

Dopoledne - eko program

Odpoledne - oddilový program (pro nejmensi v tabore kvůli odpocinku). Nejstarsi kluci pripravi pro nejstarsi holky zabavnou trasu s ukoly, kterou holky budou muset projit

Večer - příprava divadla CTH, Děti na zadané téma musí vymyslet, vtipnou a krátkou scénku, kterou v jeden spolecensky vecer odehraji

 

Oddíly

Děti jsou v oddílech rozděleni podle pohlaví a věku. Jsou ubytovaní se svými vrstevníky a kamarády. Každý oddíl má svůj název a pokřik, kterým se zdravíme na každém nástupu.

Nejstarší holky

Janovští Vygumídci

Gumovat nás baví, nejsme žádný sraby

Nejstarší kluci

Tri mušketýři

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Střední kluci

Re-Pe-len-ti

Sme účinní, jelito uděláme kdekoliv

Střední holky

Kitinky

My jsme super kitinky, rozdáváme pusinky

Malý kluci

Mocní bratři

Nezáleží na počtu, důležitá je kvalita

jsme ta Tomášova mocná elita

Malý holky

Hříbata

Máme zlaté podkovy

splníme všechny úkoly

hříva se nám krásně vlní

všichni nám ji obdivuji

my jsme malá hříbata

iha iha ihaha

 

Družinky

Celým táborem děti provází celotáborová hra. V jednotlivých dnech děti překonávají překážky etapových her. Tyto hry a nástrahy celotáborovky překonávají děti v družinkách. V družinkách jsou rovnoměrně děti ze všech oddílů, aby tvořily vyrovnaný a silný tým. Každá družinka má svou barvu a děti mají barevné bavlnky.

žlutá - Stopaři

Stopa tam stopa sem,

každou rychle naleznem

doktorovu zlobu překazíme

a historii napravíme

červená - Time Police

Čas my snadno ochráníme

se zlobou si poradíme

v čase se však neztratíme

čínskou zeď my zachráníme

hnědá - Rastaci

Rádi lížeme med

a potom hned

vyhrajeme co nám řeknou

a to hned

modrá - Mini vědci

Mini vědci chytří jsou

pro doktora zlobu už si jdou

všechny události napravíme

a doktorovi plány překazíme

 

Táborová nástěnka

 

Jídelna

Všichni pohromadě

  

Divadlo

Příprava, scénky, porota, hlediště i jeviště.

      

Disko

  

Partneři: