Janov u Dačic - Rekreační středisko

tel.: 603 741 095 | e-mail: jakub.rybar@email.cz


LDT druhý turnus 2011

Fotky, druhý turnus 2011

            

Oddílové pokřiky

1. oddíl

Namalujem nehtíky,

vypneme si budíky.

Hej, Hej, Hej !

My jsme nejstarší,

Modelíny jedou a

jsou nejlepší.

2.oddíl

Honzík, Denis, Daneček

mají rádi Čtyřlístek.

Jsou to kluci nejlepší

A při všech hrách zvítězí.

A proto třikrát hip hip hurá,

Hip hip hurá, hip hip hurá

3.oddíl

My jsme holky nejmenší

A přesto jsme nejlepší

Vůbec se tu nenudíme

A nakonec zvítězíme.

4.oddíl

Jsme chytrý jak opice,

Nechutná nám krupice.

5.oddíl

My sme kluci silný

Máme ruce pilný

Naše hlavy souznějí

Naše nohy běžejí

Všechny máme za sebou

Vyhrajem to Hou Hou Hou.

 

Družinky pro CTH, pokřiky

1. skupina – ZELENÁ

Jedna moucha prásk,
druhá moucha bác a třetí
moucha uletí a o větrák se rozletí.

2. skupina – MODRÁ

Hip, hip, hurá
ať žije modrá.
Modrá je nejlepší,
ať vyhraje nejlepší.

3. skupina – ČERVENÁ

Kožich máme červený,
veverky jsme šílený.

Veverky! Veverky! Veverky!

4. skupina – ŽLUTÁ

Krásné království jak bys řek,
před naší královnou rád byl smek.

Naši rytíři jsou stateční,
každého hned přesvědčí.

O spravedlivosti naší země,
kde nepoctivého přiškrtíme těsně.

Naším poddaným se nedaří špatně,
každý se tu tváří udatně.

 

Příprava celotáborové hry a jednotlivých etapovek - připravila Lucie Miletínová

Celotáborová hra – etapy

1. Půda

2. Voda

3. Opevnění

4. Oheň

5. Den deskových her

6. Znalosti

7. Zvířátka

8. Vánoce

9. Přírodověda

10. Smysly

11. Sranda víkend

12. Olympiáda

13. Zručnost

14. Závěrečná hra


1. Motivační večer

Bude to venku. Mezi dva sloupy nebo dvě chatky se natáhne plachta/prostěradlo, přes které prosvítíme světlo, budou vidět jen stíny. Potřeba je 4 „králů“, 1 mnich a vypravěč.

Nejdřív bude slyšet jen rozhovor nějakých lidí, děti nebudou slyšet rozhovor jako takový, ale jen tlumený šramot.

Rozsvítí se světla, děti vidí stíny 4 králů, kteří sedí u stolu, pijí, baví se, píšou.

Vypravěč: „Kdysi dávno v Českých zemích, byli 4-5 spřátelení králové, jejichž národy si pomáhaly. Domluvili se na uzavření jednoho velkého státu. Při jejich tajné radě v Janově u Dačic je zastihl hnědý mnich. Mnich byl mírumilovné povahy, ale rozzlobilo ho, že zástupce mnichů nikdo nepřizval, proto se rozhodl tuto tajnou radu přerušit.“

Mnich (dramaticky): „ Co se to tu děje?“

Král č.1 (nejistě, rázně): „Po-potřebujeme se sjednotit! Takhle jsou naše království snadno napadnutelná.“

Mnich (rozzlobeně): „A nás, mnichy, jste nepřizvali?!

Král č.2 (mile): „Není to přeci problém. Můžeme to vyřešit.

Mnich: Já to vyřeším sám!

Králové (společně, přes sebe): „Ne! Ne! Ne! Ne! Prosím to ne! Ne!“

Mnich: „Vires ex meo quo volo nun aequissumim sive regas desine iam.“

Vypravěč: „A z králů se stal kámen.“

Potom budeme jednotlivě volat děti/oddíly a rozdáme jim kamínky s jejich barvou.

Následující den bude etapa se jménem Půda.

 

1. Etapa – Půda

Nejdůležitější věc na celém království je přeci rozloha, každý chce mít hezky to svoje. Naším králům toto území ale sebral hnědý mnich a my se je budeme snažit získat zpět.

1. Úkol – v zemi bude zakopaná 2l lahev od vody (bude vidět jen hrdlo lahve) a uvnitř bude zkumavka s šifrou, kterou děti budou muset vylovit, jejich úkolem bude naplnit lahev vodou. Způsoby přenášení vody:

1. Děravý kelímek – dvojce se musí svázat k sobě ruce a nohy.

2. Slámka – jeden ze dvojice si zaváže oči a druhý ho navádí kam jít

3. Kalíšek ze dvou rukou

Až lahev naplní, vyndají zkumavku s šifrou, buď papírek s šifrou vyndají, nebo jim půjčíme pinzetu. Šifra, kterou najdou, bude příslušet k jednomu ze 4 vzkazů, na kterém bude zašifrovaný tento vzkaz: Vaším dalším úkolem je: Vymyslet hymnu, nakreslit vlajku a maskota a naučit se národní tanec.

Až tyto úkoly splní, zahrají si hru o vlajky, podle vylosovaného pořadí.

Pravidla hry o vlajku: Na začátku se družiny z jednoho místa v lese rozejdou do světových stran s pokynem, že mají po stech až sto padesáti krocích vybudovat svou základnu, kterou je kruh o průměru asi tři metry, označený (ne obehnaný nepřekonatelným valem) větvemi, šiškami či čárou v zemi, uprostřed kterého je zabodnutá vlajka v barvě družstva a sedí tam vedoucí, který je s družstvem. Každému dá na rameno pásek krepáku (opět v barvě týmu) a v dohodnutý čas odstartuje hru, stejně jako ostatní vedoucí u ostatních družstev. Cílem družiny je získat z nepřátelských základen jejich vlajky a nepřijít o tu svou, přitom ovšem musí být stále živí - musí mít svou pásku na rukávu. Kdykoli mu ji protihráč strhne, musí se vrátit zpět na svou základnu, kde se dvě minuty léčí a pak dostane zas novou. Ten, kdo ukořistil pásku, ji taky může příležitostně odevzdat na své základně - jsou za to body.

Do vlastního kruhu nesmí hráči vstupovat, pokud právě nenesou vlajku, pásek, nebo se nejdou léčit. Za žádných okolností se uvnitř nebojuje! Když je stržena páska hráči, který právě nese vlajku, tak ji musí odevzdat svému přemožiteli. tj. tomu, kdo mu sebral pásku. 'Zraněný' se musí vrátit na svou základnu a léčit se stejně jako kterýkoli jiný hráč, kterému je páska stržena.
Ten, kdo mu vlajku ukradl ji nese zas na svou základnu (ať je to vlajka jeho týmu nebo ne).
Tím tedy odpovídám i na otázku, zda lze chytat hráče nesoucího vlajku.
Vlajka je vždy buď na nějaké ze základen, nebo v něčím držení, nikdy se jen tak nepovaluje někde v lese :-)
Co se týče házení vlajkou, zatím jsem se s tím při hře nesetkala, nikoho to ani nenapadlo. Ovšem i proto, aby nedošlo k úrazu, by možná stálo za to házení hned zezačátku zakázat.

Bodování (vedoucí na základně průběžně zapisuje):
Vlajka přinesená na základnu: 10 bodů
Vlajka na základně na konci hry: 40 bodů
Vlastní vlajka na základně na konci hry: 50 bodů
Cizí stržený pásek: 2 body

Tato hra bude trvat cca hodinu, další hrou, kterou si můžou zahrát je hra s názvem Hrad.

Nejdříve si zahrají dvě a dvě družstva, vítězné s vítězným si znovu zahrají a nevítězné a nevítězné také.

Pravidla hry Hrad: Dvě družstva – Hradní x Mimo hradní, každé družstvo má své vězení, kam posílá členy druhého družstva, když se člen týmu A dostane do vězení týmu B, hráči z týmu A ho můžou vysvobodit tím, že pro něj doběhnout do vězení B a nesmí se ani cestou tam, ani zpátky nechat chytit. Do vězení můžou hráče opačného týmu dostat tak, že ho přenesou nebo přetáhnou. Hradní družstvo je pouze v hradu, a když se dotknou někoho, kdo je z druhého týmu dostává se do vězení hradního týmu. Naopak hráče z hradního týmu musí hráči nehradního týmu přenést nebo dotáhnout. Cílem hry je dostat všechny z druhého družstva do svého vězení. Viz., plánek hry Hrad.

Bodování:

Družstvo, které zvítězí 2x: 10 bodů

Družstvo, které zvítězí 1x: 5 bodů

Družstvo, které ani jednou nezvítězí: 0 bodů

Touto hrou končí etapa Půda.

2. Etapa – Voda

Druhá etapa bude s tématikou vody, jde přeci o to, že hned po území je velmi důležité mít vodu – k zemědělství, další obživě a také na pití. Voda je životadárná, většina povrchu země je voda, voda je ve všech živých organismech.

8 stanovišť, na začátku hry se zapíše čas, ve kterém družstvo začíná hrát, dostane dva balónky naplněné vodou a tabulku, na kterou vedoucí jednotlivých stanovišť budou psát počet balónků a podpis. Cílem hry je v co nejkratším čase donést do tábora co nejvíc balónků s vodou. Etapa bude částečně mimo tábor.

1. Stanoviště – tým hodí kostkami a kolik tam bude puntíků, tolik musí být na zemi nohou, mají tři pokusy, pokud se jim to nepovede, nedostanou balónek, pokud ano, výhra je jeden další balónek.

2. Stanoviště – Dostanou jednu tužku a na papíře budou mít vytištěné bludiště, po jednom budou chodit k papíru a budou hledat cestu bludištěm, každý může být u papíru jen 5 vteřin, pokud se tým celý vystřídá u bludiště a nebudou v cíli, nedostanou balónek, pokud ano, výhra – 1 balónek.

3. Stanoviště – pro starší – odhadnout teplotu a Ph tří vod – vody z řeky, coca coly a čaje. Výhra – 2 balónky.

4. Stanoviště – na stanovišti dostanou jednu hrací kartu, musí si jí dát na pusu, přisát a opatrně dát dalšímu hráči, ten si jí zas přisaje a takhle mezi všemi hráči. (je možné vyměnit za krabičku od sirek na nose). Mají tři pokusy. Výhra – 2 balónky.

5. Stanoviště – musí vypít 3l vody. Výhra – 2 balónky.

6. Stanoviště – pro malé – spočítat kolik je dohromady teček na 3 kostkách. Výhra 1 balónek.

7. Stanoviště – Hádanky

Hodí kostkou a podle toho dostanou hádanku

1. Do jakých hrnců se nejlépe lije voda? (do prázdných, velkých)

2. Padá z vysoké hory a nepoláme se? (voda)

3. Míli vysoká je – má sedmery schody, přec se vejde do kapičky vody. Co je to? (duha)

4. Bez nohou jsem, břicho mám; bez hlavy, hubičku mám; beze sluchu, ucho mám; nedýchám, ač hrdlo mám. (džbán)

5. Nejřidší voda rozlitá po celém světě. (rosa)

6. Běžím, běžím, nemám dech, přitom ležím na zádech. (řeka)

Výhra jsou 2 balónky. A morseova zpráva, na které je napsáno: Osmička je proměnlivá, nikdo neví, kde se skrývá.

8. Stanoviště – Proměnlivé stanoviště (jeden vedoucí, bude běhat po táboře, děti ho musí chytit a nechat podepsat na papír, zapsat čas a vzít jim tabulku s výsledky)

Tímto končí druhá etapa – Voda.

3. Etapa – Opevnění

Po táboře budou vyvěšeny obrázky s různými věcmi (viz., obrázky 3. Etapa) –

 

1. Plyšový medvěd

2. PET lahev

3. Kniha

4. Baterka

5. Sešit

6. Hrnek

7. Boty

8. Bunda

9. Pláštěnka

10. Zubní kartáček

11. Kšiltovka

12. Šátek

13. Hřeben

14. Tričko

15. Krém

16. Karty

17. Pastelky

18. Ručník

19. Kapesníky

20. Spacák

21. Tenhle papír

22. Kalhoty

23. Košile

24. Brýle

 

Tyhle věci si děti budou muset sbalit do batohu, s tím vyběhnou na cestu, kterou označíme fáborky, po cestě potkají 3 vedoucí s tímto seznamem, děti řeknou číslo a podle toho, která položka to bude, musí jí dát vedoucímu. Na konci hry se spočítají body za donesené věci do cíle. Na prohlídnutí obrázků budou mít 5 minut, potom musí všichni opustit tábor. Cestou k cíli budou odpovídat na otázky jen pomocí slov – Ano/Ne, ty budou zapisovat na papír.

Další hrou bude hra – Metro

Pravidla hry: Hraje se v mírně zvlněném terénu, nejlépe v řídkém lese.

Za pomoci krepákových fáborků vyznačíme čtyři trasy. Tři různými směry o délce cca 200 - 400m a jednu trasu okružní, která protíná trasy ostatní. Na papírové čtvrtky napíšeme názvy stanic a připevníme na stromy podél trasy.

Samotná hra (osvědčila se nám herní doba cca 60 min.) probíhá takto:
Vedoucí představují vozy metra na jednotlivých trasách (Hlásí zastávky a informují o odjezdu ze zastávky). Každý hráč je vybaven tužkou. Na začátku hry se hráči postaví na nějakou zastávku podepíše se na papír s označením zastávky a čeká na příjezd metra. Metro vjede do zastávky, ohlásí její název a čeká. Mezitím se hráči musejí podepsat na papír s názvem stanice. Po chvíli Mašinfíra zahlásí odjezd (Ukončete nástup a výstup...). Všichni hráči v dané zastávce se musí chytit "do hada" mašinky dřív, než mašinfíra dokončí hlášení. Kdo to nestihne, zůstává ve stanici a musí čekat na další vlak.

Cílem hry je navštívit všechny zastávky na všech trasách.

4. Etapa – Oheň

Aby našim obyvatelům nebyla zima, je důležité, aby v zemi měli oheň. Mezi první hru bude patřit hra – Požár. Děti se musí co nejrychleji postavit do řady, a buď dostanou, nebo si vyrobí žebřík, dají si ho na ramena a budou muset jít cca 500 m dráhu s různými překážkami – slalom apod., pokud nebude žebřík k dispozici, půjdou přesně za sebou. Večer po tomto programu bude táborák.

5. Etapa – Den deskových her

Motivační divadlo – králové budou u stolu hrát hry a povídat si o tom, která je baví.

Hrát se budou hry – Člověče, nezlob se, Dostihy a sázky, Kámen; nůžky; papír, Cluedo, a další s upravenými pravidly na lidi. Vysvětlím

6. Etapa – Znalosti

Tato etapa bude formou poznávání nebo odpovídání na různé otázky.

1. Ochutnávání různých věcí se zavázanýma očima.

2. Poznávání stop zvířat.

3. Hra – Tajná služba, dostanou papír s čísly otázek, po táboře budou rozmístěny otázky, vždy jeden z družstva poběží, zapamatuje si odpověď na otázku a číslo a na papír zapíše odpověď k příslušnému číslu.

4. Poznávání rostlin podle vůně.

7. Etapa – Zvířátka

Motivační divadlo – králové si budou povídat o tom, jaká zvířata kde žijí, které mají rádi a podobně.

1. Hra – po lese budou rozmístěny papírky se zvířaty a děti pro ně budou po dvojicích běhat, budou je chytat vedoucí. Cílem hry je získat, co nejvíce zvířat.

2. Světový rybolov - Podle počtu hráčů vytvoříme skupiny, my jsme hráli po trojicích. Každý v trojici představuje jednu loď z jejich mateřské rybářské korporace. Na jednom místě zvolíme přístav, ve kterém bude mít každé družstvo svůj dok, kde shromažďuje nalovené ryby. Dále vytvoříme trh, kde sedí výkupci. Všude po louce (světovém oceánu) jsou rozházeny kartičky s názvy ryb a paryb (humři, sardinky, tresky, makrely, tuňáci, žraloci) a savců (delfíni, keporkakové, velryby grónské a plejtváci).

Úkolem rybářů je tyto živočichy lovit. Skupinka chodí u sebe a hledá lístečky, lodě jsou ale malé a tak může mít jeden člověk u sebe najednou pouze tři kartičky, tzn. družstvo o třech hráčích nasbírá devět ryb a musí se vrátit do přístavu vyložit náklad. Když tam mají už dost ryb, vyrazí s nimi na trh. Tady je potřeba více šikovných výkupčích, kteří si sami určují cenu (je jasné že za humra dám méně než za tuňáka). Získané peníze jim zapíší do kartiček. Je u nich také možnost, zakoupit si sonar. Jelikož jsme hru začali hrát, když se stmívalo, sonar byla baterka, bez které se později nedalo nic ulovit.

Lov delfínů, keporkaků, velryb a plejtváků je samozřejmě zakázán a oficiální trh je nevykupuje, ba co víc, hlásí je na policii. Policie (několik vybraných vedoucích) se pohybuje na rychlých člunech a má právo kohokoli zkontrolovat. Jednoduše přijde a nechá si předložit všechny ulovené ryby na palubě. Pokud nese někdo více ryb než je povoleno, ryby zabaví a uloží pokutu, to samé pokud uvidí jak někdo okrádá druhou loď, používá bez povolení sonar a nebo má na palubě zakázaný náklad (velrybu). Existuje možnost, jak velké mořské savce lovit legálně, a to tak, že na oficiálním trhu zakoupí povolení k lovu pro vědecké účely. Toto povolení, stejně jako sonar se jim zapíše do kartičky, kterou se při policejních kontrolách prokazují. Pokud toto povolení nemají, je ještě možnost prodat je na černém trhu - jeden z vedoucích, který se pohybuje po herní ploše, ale nesmí se nechat napálit od policejních volavek vydávající se za obchodníky.

Pokud je v oceánu málo ryb, stačí aby vedoucí hry zašel na trh a vykoupené ryby znovu vypustil po oceánu. Hra končí po vypršení časového limitu, vyberou se kartičky a vítězí ten, kdo má jako vždycky nejvíce peněz.

Takže ještě pro zopakování, jaké role jsou pro vedoucí:
- výkupčí na oficiálním trhu
- jeden na černý trh
- policistů podle počtu hráčů (jeden z nich se stará o navracení ryb z trhu do moře)

3. Želvičky – jednoduchá hra, týmy si vylosují pořadí, a jestli budou želvičky nebo lovci, úkolem želviček je pozadu po čtyřech dojít za čáru a úkolem lovců je želvičky vracet do „moře“. Hra skončí, až všechny želvičky dojdou za čáru nebo všechny želvy najednou budou v moři. Hra se hraje na čas. Po skončení hry a týmy vymění, tým s lepším časem bude hrát s týmem, který také skončil s lepším časem

8. Etapa – Vánoce

Motivační večer – králové se budou bavit o tom, které svátky mají rádi, budou hrát koledy, budou se bavit o „smyslu Vánoc“.

Nejde o hru, ale o nastolení Vánoční nálady a „imitaci“ Vánoc. Národy vyrobí 3 ozdoby na strom. A potom každý sám za sebe vyrobí dáreček a přání k Vánocům. Dárky se budou vyrábět:

1. Přáníčka ubrouskovou metodou

2. Svíčky – gelové, včelí vosk

3. Sádrové odlitky mušlí

4. Masky ze sádrových obvazů

5. Magnetky, nálepky

6. Origami

7. Přáníčka z ručního papíru

8. Šperky z korálků

9. Výrobky ze slaného těsta

Bylo by dobré zařídit k večeři bramborový salát a rybu nebo rybí prsty nebo aspoň brambory a rybí prsty. Popř. cukroví – piškoty slepené nutelou, bebe sušenky slepené marmeládou apod. Před večeří kdo bude chtít tak bude moct říct různá svoje přání nebo co se jim na táboře líbí, jde o to, aby nálada byla příjemná a pozitivní. J Můžem zpívat koledy a podobně.

9. Etapa – Přírodověda

Děti budou chodit po stanovištích, kde budou představena různá zranění – krvácení, pořezání, otrava, infarkt, bude jim představena stabilizovaná poloha, jak v případě přemístit někoho, popáleniny, zlomeniny a podobně. Ráda bych pro ně jako večerní hru připravila „bojovku“, kde budou chodit a „ošetřovat“ nafingovaná zranění, myslím, že je lepší udělat tento večerní program jen pro starší děti. Podle toho, jak dokážou zranění ošetřit, budou bodově ohodnoceni. Každé správně ošetřené zranění bude za 2 body.

10. Etapa – Smysly

Motivační večery – králové se budou hádat o tom, který ze smyslů je nejdůležitější.

Tato etapa nebude ohodnocena body, které se budou započítávat do celotáborové hry, je to série her, které mají v dětech povzbudit samy sebe a podobně.

1. Hra – každý ve svém národě/oddíle dostane na záda papír A5, kde bude napsáno: CO JSEM – CO UMÍM – CO MÁM a ostatní budou navzájem všem psát milé věci, žádné ošklivé, jenom ty hezké. J

2. Hra – Empatie à Vedoucí vždy vyhlásí jednu kategorii a hráči napíší na papír jedno slovo, které do dané kategorie patří, např. jednu barvu nebo jeden film. Cílem je psát ale taková slova, o kterých si hráč myslí, že je pravděpodobně napíšou i ostatní. Ideální stav je tedy, že všichni napíší stejné slovo. Málokdy se to ale povede. Většinou se píše to, s čím jsou nějak spjati všichni hráči. Samozřejmostí je, že se nekoukáme do cizích papírů!!!
Takhle se hraje X kol, dobré X je někde mezi deseti a dvaceti.

3. Hra – Děti přijdou do místnosti, kde budou děti z jiného oddílu/národu a budou muset uhádnout, kdo má v puse kousek citrónu.

4. Hra - Každý hráč si připraví tužku a papír. Jeho úkolem je si vymyslet tři otázky o sobě. Musí na ně sám dát dvě - nejlépe protikladné odpovědi. Např. 'Kterou barvu mám raději? Černou nebo bílou?' 'Mám raději zelený nebo černý čaj?' 'Jezdím raději k moři nebo na hory?' Potom hráči postupně přečtou své otázky a ostatní si tipují, která odpověď je správná. Za každou uhodnutou odpověď získají bod. Nakonec se zhodnotí, který hráč toho ví o ostatních nejvíc.

5. Hra – Ulička důvěry à Postaví se 2 řady proti sobe a natáhnou ruce tak, aby byly na střídačku (levá z hráče jedné strany a pravá hráče z druhé strany a zase levá hráče z první strany,...)jak říkám na střídačku. dlaněmi se skoro dotýkají ramen toho na druhé staně...když jich takto stojí asi 10,jeden se rozběhne plnou rychlostí do takto vzniklé uličky,vidí. Vtip je v tom, že těsně před obličejem utíkajícího je potřeba zvednout ruku nahoru aniž by se kohokoliv dotkla...je to dost zvláštní pocit když běžíte "proti zdi" která se ale jakop zázrakem těsně před vámi otevírá.

6. Hra – ve tmě, děti se rozdělí do dvojic, jeden z dvojice bude mít zavázené oči a druhý ho povede stezkou, přes různé překážky. Nebo se úplně zatemní a děti budou muset poznávat různé věci jen po hmatu – pomeranč, ponožky, karty a podobně.

11. Etapa - Sranda víkend

Motivační divadlo – králové si budou vyprávět vtipy.

Rozcvička – děti stojí v kruhu a jeden začne ZIP (podívá se na souseda), ten buď řekne taky ZIP nebo na někoho namíří a řekne ZAP, ten buď řekne ZIP sousedovi nebo střelbu odráží (vyskočí) a řekne BOING, hraje zas střelec.

Rozcvička II. – někdo bude předcvičovat, pak se můžem střídat,

1. Pravá ruka, k levému boku -> Heja

2. Levá ruka, v pravému boku -> Heja

3. Ruce v pěst, podřep, ruce dozadu -> Seda

4. Ruce nahodu -> Tagáda, všichni reagují tak, že dají ruku nahoru a palec nahoru a křičí Čink, Čink

5. Klek na koleno, pěst do země -> Šiká

Hry I. – soutěž v různých kategoriích –

1. Jeden si dá na hlavu flašku, ostatní musí hrnečky naplnit tu lahev

2. Jeden si dá na záda kyblík s trochou vody a po čtyřech se snaží někam dojít, aniž by vodu vylili

3. Celý tým musí běžet, 10x se otočit kolem suku a běžet zpět

4. Podoj kozu – k židli se zespodu přidělá lékařská rukavice naplněná vodou a úkolem je, „podojit“ tuto rukavici, aniž by nepraskla a naplnit kelímek po rysku (cca 5 cm)

5. Hry o čepice

6. Latrína – Každý dostane 3 papírky označenými "latrína" či "WC". Běží s lístečk za latringirl, která sedí někde na kraji území, nechají si lísteček potvrdit a mohou jít znova.

Aby to nebylo tak jednoduché, pobíhají v území průjmy. Průjmů je asi sedm a mají svá jména (cedulky na zádech - např. řídký, nekonečný, zelený...). Každý hráč má na počátku 3 toaletní papíry (= lístečky, životy). Pokud hráče chytne průjem, sebere mu 1 toaletní papír. Pokud někoho chytne průjem a on nemá toal. papír, je vyřazen ze hry. Průjmy nesmí příliš blízko k latríně a k latringirl.

Další postavou je zácpa, která se občas objevuje a zdrhá před hráči - pokud hráč chytne zácpu, dostane 1 toal. papír.

Hraje se po určitou dobu. Vítězí ten, kdo má nejvíce potvrzených papírků. Pokud má více lidí stejný počet papírků, vyhrává ten z nich, který si zapamatoval více jmen průjmů. Doporučená cena pro vítěze je role pravého toaletního papíru.

Hry II.

1. Tužka na provázku

2. Chléb

3. Ponorky

EVOLUCE – kámen, nůžky, papír

Ob. Kuli, kuli (pěsti)

1b. Píp, píp (mlýnek)

2b. Mňau, mňau (drápky)

3b. Dino, dino (I like to move it, move it)

4b. Zvuky jako opice (drbaní se na hlavě jako opice)

5b. Vítěz – člověk

4. Dudlíky

5. Fotbalová inverze - Princip hry je velmi primitivní. Od normálního fotbalu se liší jen jednou drobností. Úkolem dvou soupeřících týmů není totiž dostat míč do brány toho druhého, nýbrž libovolně pohybovat brankou za účelem "polapení" míče (gólu).
Kromě míče potřebujete dvě pohybovatelné branky, popř. náhražky jako koše, pneumatiky atd.
Hra se dá doplnit množstvím drobných pravidel, které ovlivní její náročnost a nebezpečnost. Představivosti se meze nekladou.

6. Kdo proleze kruhem? Stoupněte si do kolečka a chyťte se za ruce. Mezi jednu dvojici dejte kruh (nejlepší je ten jak se s ním krouží kolem pasu).
Vedoucí odstartuje hru a cílem této hry je, aby lidé v kolečku postupně prolezli vnitřkem kruhu, tím pádem se kruh bude posunovat dál k ostatním a přitom se nesmí nikdo pustit rukou.
Smějeme se u toho vždy, když se to někomu vážně nedaří prolézt :)
Postupně můžete zrychlovat tempo a až Vám to půjde bezvadně, tak zařaďte do kolečka lidí 2 kruhy (ať jsou ale od sebe vzdáleny) a nesmí se dohonit

Partneři: